---

Právě tvoříme:

logotyp, jednotný

vizuální styl a fotografie

italské restaurace Garofalo

---

Logotyp s redesignem původní rodové heraldiky rodiny Garofalo